Chrzest Pański

Chrzest Pański (Chrzest Chrystusa, Chrzest Chrystusa w Jordanie, chrzest w Jordanie) – chrzest Jezusa Chrystusa, w religii i w sztuce.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.