Błąd wielu pytań w jednym

Błąd wielu pytań w jednym: błąd logiczny polegający na postawieniu pytania z nieprawdziwym lub wątpliwym założeniem.

Ankieta

Ankieta: formularz z pytaniami i miejscami na odpowiedzi oraz badania ankietowe prowadzone za pomocą takiego formularza.