Błąd wielu pytań w jednym

Błąd wielu pytań w jednym – w logice: błąd logiczny polegający na postawieniu pytania z nieprawdziwym lub wątpliwym założeniem (zobacz: założenie pytania).


W języku łacińskim: fallacia plurium interrogationum ut unius (skracane do plurium interrogationum). W języku angielskim: the fallacy of many questions, także compex question fallacy.

Błąd ten wyróżnił już Arystoteles jako jeden z błędów niezależnych od języka (później błąd tego typu określano terminem fallacia extra dictionem). Polega on na postawieniu pytania, którego założenie jest nieprawdziwe lub wątpliwe lub na postawieniu pytania, które obejmuje wiele różnych kwestii – przy jednoczesnym domaganiu się odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej tak, jakby było to jedno pytanie.

Przykłady:

  • Kto jest obecnym królem Polski?
  • Czy ten człowiek miał coś w ręku (może to była broń) i mierzył z tej broni do kogoś?

Literatura przedmiotu:


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia retoryki

Dodaj komentarz