Jerzy Bandtkie

Jerzy Samuel Bandtkie: badacz Śląska, historyk drukarstwa, filolog i językoznawca.