Abydos

Abydos: miasto w starożytnym Egipcie.

alabaster

Alabaster: minerał, głównie alabaster gipsowy, także kalcytowy.