Articles for tag: akt, akt filmu, akt teatralny, antrakt, dramat, epejsodion, fragment, intermezzo, opera, pieśń, przedstawienie, spektakl, teatr, zasada pięciu aktów

Ustęp

Ustęp: w literaturze samodzielny znaczeniowo fragment utworu (np. w "Dziadach"). W prawie jednostka redakcyjna, skrót ust. Bliski odpowiednik "akapitu". Znaczenia słownikowe (ubikacja).