Les Temps modernes

“Les Temps modernes”: wydawane od 1945 francuskie czasopismo polityczne, filozoficzne i literackie.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.