Alienacja

Alienacja – proces, w którym wytwory człowieka lub elementy istoty człowieka stają się dla niego czymś obcym – stają się samodzielną rzeczywistością.

Socjologia rachunkowości

Socjologia rachunkowości: subdyscyplina socjologii – badania socjologiczne nad rachunkowością z wielu perspektyw.