Articles for tag: ekonomia polityczna, Karol Marks, klasa społeczna, materializm historyczny, Max Weber, Michel Foucault, nowy instytucjonalizm, Organizations and Society, rachunkowość, reguła podwójnego zapisu, rządomyślność, socjologia, socjologia ekonomiczna, środowisko społeczne, stosunki pracy, Stuart Burchell, teoria aktora-sieci, teoria krytyczna, Werner Sombart