Socjologia rachunkowości

Socjologia rachunkowości: subdyscyplina socjologii – badania socjologiczne nad rachunkowością z wielu perspektyw.

Racjonalność

Racjonalność: racjonalność w metafizyce, racjonalność ontologiczna, racjonalność w kulturze greckiej. Działania racjonalne. Myślenie racjonalne. Racjonalne postępowanie. Racjonalność intersubiektywna, racjonalność substancjalna. Racjonalność ekonomiczna, czyli racjonalność gospodarowania.