Articles for tag: Bartłomiej, bernardyni, Bolesław Erzepki, Bydgoszcz, dialektyzm, Franciszek Mymer, językoznawcy, kultura staropolska, leksykografia, ludzie związani z Bydgoszczą, ludzie związani z Poznaniem, polscy językoznawcy, postacie renesansu, postacie średniowiecza, Reuchlin, Słownik Murmeliusza, słowniki, Uniwersytet Jagielloński, zakonnicy