Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

Dacja

Dacja: ojczyzna ludu Daków, następnie prowincja rzymska. Na terenie dzisiejszej Rumunii. Zdobyta przez Trajana w wojnie z Decebalem, ewakuowana przez cesarza Aureliana. Źródło złota, srebra i żelaza.