Budowa słowotwórcza wyrazu

Budowa słowotwórcza wyrazu: podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formanty.

Budowa przymiotników

Budowa przymiotników: budowa słowotwórcza przymiotników w języku polskim.