Articles for tag: afabularny, antyteza, aria, atrakcja, atrakcyjność, atrakcyjny, biomechanika, dialektyka, Eisenstein, estetyka, fabuła, kontrast, metafora, montaż, montaż atrakcji, montaż filmowy, refren, Robert Altman, strajk, synteza, teoria filmu, teza, Walter Rutmann, Wsiewołod Meyerhold

wenuspaleo

Analiza filmu

Analiza filmu, także analiza filmowa - rodzaj analizy naukowej (zobacz: analiza), zespół czynności badawczych mających na celu wyodrębnienie głównych elementów składowych utworu filmowego. Analiza montażowa.