Articles for tag: akapit, akcent zdaniowy, aktualne rozczłonkowanie zdania, aktualny, Andrzej Bogusławski, datum, František Daneš, Jan Firbas, konsytuacja, kontekst, Maria Renata Mayenowa, Miroslav Červenka, novum, orzeczenie, osnowa, podmiot, praska szkoła strukturalistyczna, remat, semantyka, semantyka językoznawcza, spójność tekstu, strukturalizm, szyk wyrazów, temat, Vilém Mathesius, zdanie