Articles for tag: akcent wyrazowy, aktualne rozczłonkowanie zdania, anakolut, analogia, błąd, błąd gramatyczny, błąd składniowy, błędna analogia, błędy językowe, dopełnienie, elipsa, imiesłów, klityki, konstrukcja składniowa, podmiot, poprawność językowa, przyimek, równoważnik zdania, skróty, składnia, spójnik, środki stylistyczne, syntaktyka, zaimek, zdanie, związek przynależności, związek rządu, związek zgody

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) - w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników - w sensie słowotwórczym. Także "uprzymiotnikowienie".