Articles for tag: akt, akt mowy, Dieter Wunderlich, Ferdinand de Saussure, filozofia oksfordzka, funkcje języka, Geoffrey Warnock, implikatury konwersacyjne, J.L. Austin, Jerrold Sadock, język, John Searle, Karl Bühler, kod, komunikat, kontakt, kontekst, Leonard Bloomfield, modalność, mowa, nadawca, odbiorca, P.F. Stawson, Paul Grice, performatywy, pragmatyka, przekładoznawstwo, Roman Jakobson