Articles for tag: anamorfot, anamorfoza, barok, Hans Holbein, lustro, manieryzm, optyka, perspektywa, techniki artystyczne, techniki malarskie

Anamorfoza

Anamorfoza - w terminologii sztuk pięknych: liniowe, jednokierunkowe zwężenie lub rozszerzenie obrazu. Niekiedy także szerszej - odtworzenie pierwotnej postaci obrazu zniekształconego. Analogicznie w terminologii filmowej: stosowane w filmie panoramicznym zwężenie obrazu, uzyskiwane dzięki obiektywom anamorfotycznym.

wenuspaleo

Anamorfot

Anamorfot, także obiektyw anamorfotyczny - układ optyczny (obiektyw, a także nasadka na obiektyw kamery lub projektora filmowego) powodujący zwężenie lub rozszerzenie obrazu. Tworzenie filmów panoramicznych.