Articles for tag: adhezja, adsorpcja, aer, aeracja, gleba, hydrogeologia, ruda, skorupa ziemska, strefa, strefa utlenienia, wiatr, wietrzenie, woda, woda błonkowata, woda glebowa, woda higroskopijna, woda kapilarna, wody podziemne, wody zawieszone

aeracja

Aeracja, aeracja gleby, aeracja gruntu, napowietrzanie - wymiana powietrza atmosferycznego z powietrzem zawartym w glebie. W ogrodnictwie i rolnictwie: zabieg pielęgnacyjny służący ułatwieniu wnikania do gleby powietrza, a także wody i nawozów.