Articles for tag: aer, Anaksymenes, anioły, arche, Arystofanes, Diogenes z Apollonii, duch, dusza, dzoe, Fedon, filozofia starożytna, język grecki, nous, oddech, pitagoreizm, pneuma, powietrze, prana, psyche, ruah, telos, theion, wiatr, wozduch, żywioły