Articles for tag: aktualne rozczłonkowanie zdania, budowa, budowa zdania, części zdania, dopełnienie, elipsa, grupa składniowa, okolicznik, orzeczenie, podmiot, przydawka, składnia, zdanie, związek główny, związek poboczny