Articles for tag: eunuchowie, Kserkses I, Persowie, starożytna Persja, Suza

Abagta

Abagta Abagta, także Abachta, V w. p.n.e. – postać biblijna. Abagtę wymienia Księga Estery (1,10; porównaj też 2,21). Był on sługą króla Persji Kserksesa I (biblijny Aswerus, Achaszwerosz), prawdopodobnie eunuchem. Imię jest pochodzenia perskiego, ale przy tym nieznanej etymologii (być może “szczęśliwy”, “pomyślny”). W trzecim roku panowania król Aswerus wydał ucztę dla swoich książąt, sług i wielu wielmożów, aby ...