Abagta

Abagta, także Abachta, V w. p.n.e. – postać biblijna. Abagtę wymienia Księga Estery (1,10; porównaj też 2,21). Był on sługą króla Persji Kserksesa I (biblijny AswerusAchaszwerosz), prawdopodobnie eunuchem. Imię jest pochodzenia perskiego, ale przy tym nieznanej etymologii (być może “szczęśliwy”, “pomyślny”).


W trzecim roku panowania król Aswerus wydał ucztę dla swoich książąt, sług i wielu wielmożów, aby pokazać swoje bogactwo i potęgę (Księga Estery 1). Uczta ta trwała aż 180 dni, po czym nastąpiły jeszcze siedmiodniowe uroczystości w ogrodach przy pałacu królewskim, na które zaproszono cały lud Suzy, a każdy mógł zjeść i wypić tyle, ile tylko zechciał.

Osobną ucztę dla kobiet wydała wtedy także żona Aswerusa, królowa Waszti (poza tym nieznana historii). Siódmego dnia uroczystości zorganizowanej dla całego ludu upojony winem Aswerus zapragnął, by wszyscy ujrzeli urodę jego żony, która była wielką pięknością. Wysłał więc siedmiu eunuchów, wśród których był Abagta, a także Mehuman, BizettaCharbonaBigtaZeterKarkas, by sprowadzili ją i aby przyszła w koronie królewskiej. Królowa jednak odmówiła, co wywołało gniew króla.

Nie jest całkiem jasne, czy osoby te były rzeczywiście eunuchami, chodzić mogło po prostu o sługi królewskie.


Tagi
Encyklopedia Biblii

Dodaj komentarz