Aerologia

Aerologia: dział meteorologii, nauka badająca procesy i zjawiska zachodzące w wysokich warstwach atmosfery ziemskiej. Dawniej ogólna nauka o powietrzu i atmosferze.

Ankieta

Ankieta: formularz z pytaniami i miejscami na odpowiedzi oraz badania ankietowe prowadzone za pomocą takiego formularza.