Articles for tag: Bertrand Russell, dane zmysłowe, epistemologia, fenomen, fenomenalizm, fenomenizm, filozofia analityczna, Herbert Spencer, Hume, Immanuel Kant, konstrukcja logiczna, metodologia nauki, neopozytywizm, noumen, pozytywizm, Rudolf Carnap, rzeczy same w sobie, sense data, zjawisko