Fenomenizm

Fenomenizm

Fenomenizm – w filozofii: stanowisko francuskiego filozofa Charles’a Bernarda Renouviera, neokantysty, polegające na przyjęciu fenomenalizmu Kanta przy jednoczesnym odrzuceniu rzeczy samych w sobie. W terminologii niemieckiej i angielskiej termin ten jest nazywany “fenomenalizmem” (odpowiednio phenomenalism, Phenomenalismus), w oryginalnej wersji francuskiej słowo to występuje jednak nie w formie phénoménalisme, ale phénoménisme – porównaj także fenomenalizm w szerokim znaczeniu. Spotyka się także określenie “fenomenalizm krytyczny”, nawiązujące do faktu, że myśl Renouviera mieści się w obrębie filozofii krytycznej (kantyzmu).


Filozofia Renouviera stanowi jako całość raczej transformację, niż kontynuację myśli kantowskiej, stąd określana jest jako filozofia “neokrytyczna”. Według fenomenizmu istnieją jedynie zjawiska (fenomeny), cała rzeczywistość ma charakter zjawiskowy. Istnieją więc tylko przedstawienia rzeczy, nie istnieją natomiast – wbrew Kantowi – rzeczy same w sobie.


Dodaj komentarz