Articles for tag: aparat, aparatura, aparatura pojęciowa, aparatura pomiarowa, apparatus, apparo, człony działania, działanie, Kazimierz Ajdukiewicz, konwencjonalizm, narzędzia, pomieszczenie, prakseologia, przyrząd, rzecz, semafor, silnik, technika, wyrób