Argumentum ad rem

Argumentum ad rem – określenie takich argumentów, które są prawdziwe w sposób obiektywny, a nie tylko w czyjejś opinii. Także argument, który odwołuje się do meritum, do istoty rzeczy. Dosłownie: “argument do rzeczy” (z łacińskiego res, rei – “rzecz”). W języku polskim pojawia się często także określenie argument rzeczowyrzeczowe argumenty.


Podobne znaczenie ma termin “argumentum ad orationem”. Określa on te argumenty, które odnoszą się do argumentów przeciwnika, nie do jego osoby – jak argumenty ad personam. Także argumenty ad rem przeciwstawia się często argumentom ad personam, dotyczą one bowiem sprawy, o którą toczy się spór, nie osoby, z którą się spieramy.

Sam związek frazeologiczny ad rem znaczy “do rzeczy”, przeważnie używa się go jako zachęty do przejścia do głównego tematu rozmowy lub zapowiedzi, że przechodzi się do głównego tematu (zobacz też: dygresja).

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia retorykiKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz