Film artystyczny

Film artystyczny: film świadomie realizujący funkcje estetyczne.