Articles for tag: aksjologia, alienacja, ateizm, autentyczność, duch, egzystencjalizm, Entäußerung, Entfremdung, Entzweiung, etyka, Fenomenologia Ducha, filozofia ducha, filozofia religii, filozofia społeczna, filozofia współczesna, Geist, Hegel, kapitalizm, Karol Marks, Ludwig Feuerbach, marksizm, nowoczesność, osoba, praca, psychopatologia, religia, sens życia, socjologia ekonomiczna, społeczeństwo, stosunki pracy, świadomość nieszczęśliwa, tożsamość, wyobcowanie, zaburzenia psychiczne

Absolut: filozofia średniowieczna

Absolut: filozofia średniowieczna Główny artykuł: Absolut. Absolut w filozofii średniowiecznej – u zarania dojrzałej myśli średniowiecza Bóg rozumiany jako Absolut obecny jest wyraźniej w przedstawionej przez Anzelma z Canterbury koncepcji ontologicznego dowodu na istnienie Boga: u Anzelma z Canterbury jest to jednak wciąż koncepcja o charakterze w dużej mierze apologetycznym. Pełną i pozbawioną dominacji elementu apologetycznego, tj. czysto filozoficzną i ...

Absolut

Abolut: "filzoficzny odpowiednik Boga", byt konieczny i niezłożony, stanowiący rację bytów przygodnych i złożonych. Doskonały, pełny, bezwzględny. Także: to, co w danym układzie nie jest zrelatywizowane do niczego innego.