Articles for tag: błąd, błędy logiczne, fallacia extra dictionem, fallacia plurium interrogationum ut unius, logika, logika pytań, odpowiedź, pytanie, pytanie podchwytliwe, pytanie sugestywne, założenie, założenie pytania