Teoria agencji

Teoria agencji (agency theory, financial agency theory) – teoria ładu korporacyjnego stanowiąca płaszczyznę badawczą relacji (określanych jako związki agencji) między przełożonym (pryncypał, zwierzchnik) a podmiotem określanym jako agent, wykonującym dla przełożonego określone czynności.

Socjologia rachunkowości

Socjologia rachunkowości: subdyscyplina socjologii – badania socjologiczne nad rachunkowością z wielu perspektyw.