Articles for tag: alienacja, Antoni Olcha, autentyczność, autentyzm, autobiografizm, biografia, biografizm, Czesław Janczarski, Dwudziestolecie międzywojenne, Jan Bolesław Ożóg, Jerzy Pietrkiewicz, Józef Andrzej Frasik, Józef Krupiński, kierunki poetyckie, literatura polska, Marian Czuchnowski, Okolica Poetów, Ostrzeszów, program literacki, skamandryci, Stanisław Czernik, Stanisław Piętak, Zofia Nałkowska

Autentyzm

Autentyzm (autentyści): kierunek w poezji polskiej dwudziestolecia międzywojennego, skupiony wokół czasopisma "Okolica Poetów" (Stanisław Czernik, Jan Bolesław Ożóg). Dążenie do prawdy poetyckiej.