Ankieta

Ankieta: formularz z pytaniami i miejscami na odpowiedzi oraz badania ankietowe prowadzone za pomocą takiego formularza.