George Bancroft

George Bancroft: znany jako “ojciec historiografii amerykańskiej”, czołowy historyk amerykański XIX wieku. Polityk i dyplomata, sekretarz marynarki.