Articles for tag: falsyfikacja, hipoteza, Karl Popper, logika, metodologia nauki, podstawowy, psychologizm, zdanie, zdanie podstawowe