Articles for tag: analogia, argument, argumentum, argumentum a simili, błędna analogia, exemlum, istnienie, kontrprzykład, logika, ocena, przykład, wnioskowanie przez analogię, wnioskowanie statystyczne, zdanie egzystencjalne, zdanie statystyczne