Articles for tag: Apulum, Aurelian, Bałkany, biżuteria, Burebista, Cornelius Fuscus, Cotiso, Dacja, Dakowie, Decebal, Domicjan, Duras, Durpaneus, Getowie, Goci, górnictwo, historia Rumunii, historia starożytna, Jazygowie, Juliusz Cezar, Karpaty, Karpowie, Kolumna Trajana, krainy historyczne, Legio V Alaudae, Marek Antoniusz, Neron, Oktawian, Oppius Sabinus, Pompejusz, prowinicje rzymskie, regiony, Roksolanowie, Rumuni, Rumunia, Sarmizegetusa, Siedmiogród, Tapae, Trajan, Tyberiusz, żelazo, złoto

Dacja

Dacja: ojczyzna ludu Daków, następnie prowincja rzymska. Na terenie dzisiejszej Rumunii. Zdobyta przez Trajana w wojnie z Decebalem, ewakuowana przez cesarza Aureliana. Źródło złota, srebra i żelaza.