Articles for tag: a fortiori, a maiori ad minus, a minori ad maius, argument, argumentum, argumentum a contrario, argumentum a simili, cecha, cecha dziedziczna, fortis, logika, prawo, relacja, relacja przechodnia, wnioskowanie, wykładnia