Articles for tag: apostrofa, aprobata, argument, argumentacja, argumentum, argumentum ad auditores, argumentum ad hominem, argumentum ad ridiculum, bon mot, chwyty erystyczne, erystyka, logika, perswazja, presja