Articles for tag: adres, adresat, adresat komunikatu, apostrofa, dedykacja, grupa docelowa, odbiorca, odbiorca dzieła literackiego, odbiorca mediów, publiczność

Adresat

Adresat utworu literackiego: odbiorca dedykacji, osoba wymieniona w tekście, lub odbiorca dzieła literackiego, adresat komunikatu literackiego.