Articles for tag: cecha, czas teraźniejszy, fonologia, fonologiczne cechy dystynktywne, gramatyka transformacyjno-generatywna, nacechowanie, nacechowaność, Nikołaj Trubieckoj, opozycja fonologiczna, para, pary pojęć, praesens historicum, praska szkoła strukturalistyczna, semiotyka, wygłos