Articles for tag: aberracja światła, Anaksymander, Anders Jonas Ångström, Apoloniusz z Pergi, Arystarch z Samos, astrofizyka, astrologia, astrometria, astronautyka, astronawigacja, astronomia, atmosfera, Carl Charlier, Charles Greeley Abbot, ciało niebieskie, Edmund Halley, Eudoksos z Knidos, fizyka, gwiazda, heliocentryzm, Hipparch, instrument przejściowy, Isaac Newton, James Bradley, Jan Heweliusz, John Flamsteed, John Herschel, kosmogonia, kosmologia, Kosmos, luneta, Marcin Bylica, Mars, Maurycy Pius Rudzki, Mikołaj Kopernik, nauka, nomos, obserwatorium astronomiczne, Pitagoras, pitagoreizm, Platon, precesja, radioastronomia, Regiomontanus, satelita, sfera niebieska, Subramanyan Chandrasekhar, światło, Tales z Miletu, teleskop, William Herschel, William Huggins, Wojciech Brudzewski, Wszechświat, Ziemia

Aberracja światła

Aberracja światła Aberracja światła, także aberracja astronomiczna lub aberracja gwiezdna (dawniej także w formie aberacja światła) – w astronomii: zmiana kierunku światła powodująca pozorne przemieszczenie się ciała niebieskiego na sferze niebieskiej. Zjawisko to wywoływane jest przez ruch obserwatora względem obserwowanego obiektu (np. wraz z Ziemią). Zobacz też: aberracja – różne znaczenia terminu, tam też etymologia ...