Articles for tag: adiabatyczny gradient temperatury, aeroakustyka, aerologia, aerozol atmosferyczny, akustyka, atmosfera, atmosfera filmu, azot, barometr, biosfera, ciśnienie, dwutlenek węgla, efekt cieplarniany, egzosfera, geofizyka, geografia, globalne ocieplenie, heterosfera, homosfera, język grecki, jonosfera, klimat, magnetosfera, metan, meteoroidy, meteorologia, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ozon, para wodna, pasy Van Allena, pauza, pogoda, powietrze, przemiana adiabatyczna, pyły atmosferyczne, siarka, stratosfera, strefa, temperatura, termosfera, tlen, tropopauza, troposfera, warstwa, warstwa ozonowa, wiatr, woda, zanieczyszczenie środowiska, Ziemia, zorza polarna