Articles for tag: adiabata, adiabatyczny, adiabatyczny gradient temperatury, atmosfera, ciepło, ciśnienie, entropia, fen, fizyka, gradient suchoadiabatyczny, gradient wilgotnoadiabatyczny, halny, izolacja adiabatyczna, kondensacja pary wodnej, konwekcja, masy powietrza, meteorologia, osiadanie powietrza, para wodna, powietrze, proces, przemiana, przemiana adiabatyczna, Siméon Denis Poisson, temperatura, termodynamika, układ aerodynamiczny, układ termodynamiczny, wiatr, wykres termodynamiczny, wykładnik adiabaty