Żywina

Żywina

Żywina – termin oznaczający “istotę żyjącą”, “istotę żywą”. Odnotowany przez słownik języka polskiego Samuela Bogusława Lindego, obok synonimicznych “żywię” i “żywocina”. Według słownika Witolda Doroszewskiego rzeczownik ten oznacza “bydło domowe”, “istotę żywą”, “żyjątko”. W filozofii polskiej stanowi niekiedy przekład greckiego “dzoon”. Także tytuł powieści Rafała Ziemkiewicza z 2008 roku.

W filozofii

Niektórzy polscy historycy filozofii, w tym Adam Krokiewicz i Juliusz Domański, stosowali ten termin jako przekład greckiego słowa ζῷον, dzoon (niekiedy spolszczanego też jako zoon), występującego zwłaszcza w filozofii Arystotelesa (np. w zwrocie dzoon politkon lub jako element scala naturae). Także łacińskie animal i nowołacińskie vivum. W innych językach: niemieckie Tier, angielskie animal, francuskie animal. Nieco podobne znaczenie ma staroświecki termin “jestestwo”, również oznaczający istotę żywą (także “byt”, “bytowanie”, “egzystencję”).

Komentarze | Opinie | Forum