Zakres

Zakres

Zakres nazwy

Zakres, także zakres nazwy – pojęcie z zakresu logiki. Zakres nazwy N o znaczeniu Z w języku J to klasa przedmiotów, o których zgodnie z prawdą orzeka się w języku J, używając nazwy N przy znaczeniu Z. Termin “zakres nazwy” stanowi synonim terminu “denotacja“, o ile pojęcie denotacji rozumie się jako zakres wszystkich desygnatów danej nazwy, a nie np. jako klasę wszystkich jej desygnatów istniejących jedynie aktualnie lub jako dowolny przedmiot, do którego odnosi się wyrażenie przynależące do określonej kategorii semantycznej.

W innych językach: Język angielski – denotation lub extension. Język niemiecki – Extension lub Umfang.

Ścisłe określenie znaczenia nazwy w podanej powyżej definicji konieczne jest ze względu na istnienie nazw wieloznacznych. Nazwy wieloznaczne przy każdym swoim znaczeniu mają odmienne zakresy.

Przykłady: Zakresem nazwy “wielbłąd” jest klasa wielbłądów. Zakresem nazwy “najwyższy szczyt Polski” jest klasa jednoelementowa, której jedynym elementem jest szczyt Rysy. Zakresem nazwy “krasnoludek” jest klasa pusta.

Nazwy indywidualne, w tym imiona własne, uważane są najczęściej za pozbawione zakresu. Służą one nazywaniu (“etykietkowaniu”) indywiduów.

Komentarze | Opinie | Forum