uuu

1 Jerzy Samuel Bandtkie

2 Bartłomiej z Bydgoszczy

3 Jan Baudoiun de Courtenay

4 Stanisław Bąk

5 Tytus Benni

6 gramatyki bezkontekstowe

7 składniki bezpośrednie

8 bezwyjątkowość praw głosowych //p. arbitralność języka

9 Biblia królowej Zofii

10 Biblia Leopolity

11 Biblia Wujka

12 Biblie różnowiercze

13 Biernat z Lublina

14 Józef Birkenmajer

15 Biuletyn Fonograficzny

16 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

17 Bogurodzica

18 Tadeusz Brajerski

19 Aleksander Bruckner

20 Kazimierz Budzyk

21 Bulla Gnieźnieńska

22 Jan Bystroń

23 Jan Stanisław Bystroń


1. Cechy fonologiczne

2. Hipolit Cegielski

3. Celownik

4. Celowościowość w języku

5. Floria Ceynowa

6. Olgier Chomiński

7. Chronologia

8. Cudzysłów

9. Cykliczność reguł gramatycznych

1o. Cyrylica

11. Cytat

12. Czas

13. Czas przeszły

14. Czas przeszły w dialektach

15. Czas przeszły w staropolskim

16. Czas przyszły prosty

17. Czas przyszły złożony

18. Czas przyszły w dialektach

19. Czas przyszły w języku staropolskim

20. Czas teraźniejszy

21. Czas teraźniejszy w dialektach

22. Czas teraźniejszy w języku staropolskim

23. Czas zaprzeszły

24. Zdania czasowe

25. Czasopisma językoznawcze

https://www.clozemaster.com/players/encenc.pl