Articles for tag: biografia, biografistyka, brzuch, Einhard, Filippo Baldinucci, Giorgio Vasari, Giovanni Baglione, Igor Strawiński, Leon Battista Alberti, literatura parenetyczna, Mikołaj Rej, vita, William Hogarth, życie, Żywot człowieka poczciwego, Żywot rozpustnika, żywoty, żywoty świętych