Articles for tag: Adam Ważyk, antysentymentalizm, awangarda, awangarda krakowska, Dwudziestolecie międzywojenne, ekonomia języka, ekwiwalent uczuć, futuryzm, grupy poetyckie, Jalu Kurek, Jan Brzękowski, Julian Przyboś, kierunki poetyckie, kraków, linia, literatura polska, międzysłowie, Młoda Polska, nowatorstwo, oryginalność, Petrarka, pierwsza awangarda, poezja, prezentyzm, program literacki, pseudonim poetycki, skamandryci, Tadeusz Peiper, uczucia, uczucia wstydliwe, urbanizm, wyobraźnia wyzwolona, Żagary, zwrotnica, życie literackie

Awangarda krakowska

Awangarda krakowska: polski ruch literacki w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Program i przedstawiciele awangardy krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek).