Articles for tag: ablacja, agradacja, akumulacja, aluwia, barchan, baseny, denudacja, diageneza, geologia, glacjologia, karbon, koryto rzeki, lód, lodowiec, meandry, mielizna, muł, obciążenie rzeki, osady, piasek, rzeka, sedymentacja, sedymentologia, skały osadowe, stożek napływowy, transportacja, usypisko, wiatr, wydmy, wyspy, żwir, łacha